Netherlands Top Sites for Government

  Overheid.nl

  Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de N

  overheid.nl

  Europa

  Official portal to the European Union with news and information about its activities, institutions, policies and programmes. [Multi lingual]

  europa.eu

  NASA Langley Research Center

  Established in 1917 as the first national civil aeronautics laboratory, Langley has become a comprehensive, world-class center for aeronautics, atmospheric sciences and space technology.

  nasa.gov

  Object moved

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het terrein van toelating, naturalisatie, toezicht, terugkeer en grensbewaking.

  ind.nl

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Wat staat er op de agenda en wat is er de afgelopen dagen letterlijk besproken (stenografisch verslag). Overzicht van leden, commissies en fracties en informatie over de rol en de organisatie.

  tweedekamer.nl

  petities.nl

  Petities.nl maakt het Nederlanders makkelijk een petitie te ondertekenen of te starten.

  petities.nl

  Welcome to GOV.UK

  GOV.UK - The place to find government services and information replacing Directgov and Business Link - Simpler, clearer, faster

  gov.uk

  Rijkswaterstaat

  De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Over de wegen. het water en de diensten in de regio.

  rijkswaterstaat.nl

  Partij van de Arbeid - PvdA

  De Nederlandse sociaaldemocratische partij. Agenda, nieuws en standpunten. Ook informatie over politici en een lijst van afdelingen.

  pvda.nl

  U.S. Department of State

  Information about the department, its officials, and foreign affairs activities; also webpages for regular and special programs, consulates, and materials about geography, travel, foreign policy, and related topics.

  state.gov

  United Nations

  Daily UN news, documents and publications, overview information, conference information, photos, and other UN information resources.

  un.org

  United States Geological Survey (USGS)

  Scientific agency for natural sciences, including earth science and biology. Extensive information on U.S. water, biological, energy, and mineral resources, USGS programs, and natural disasters and hazards.

  usgs.gov

  GBLT

  GBLT gemeente- en waterschapsbelastingen.

  gblt.nl

  Parlement & politiek

  Actuele en historische informatie over kamerleden, kabinetten, ministers, het staatsbestel en de verkiezingen en de kabinetsformatie. Over de wettelijke achtergrond, regelingen, actuele thema's en verkiezingsprogramma's.

  parlement.com

  Swiss Science and Technology Council

  Advisory board of the Federal Council for all matters relating to science policy. Site includes link collection. [German, French, English]

  admin.ch

  Fgov

  Belgium be Taalkeuze Choix de langue Sprachauswahl Language Choice

  fgov.be

  Home | zKillboard

  zkillboard.com is a killboard for the Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) EVE-Online.

  zkillboard.com

  CJIB | Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Website van het Centraal Justitieel Incassobureau, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, met onder andere informatie over de inning en incasso van boetes, maatregelen en leges.

  cjib.nl

  Library of Congress

  A U.S. federal resource of the Congress providing research material and updated database on virtually every topic from within the Library's universal collection of books, recordings, photographs, maps, and manuscripts.

  loc.gov

  Politieacademie

  Politie Onderwijs- en Kenniscentrum. Levert onderwijs en kennisdiensten aan de politie.

  politieacademie.nl

  Citizenship and Immigration Canada

  Features legal and procedural information, news and statistics, and publications and forms for all aspects of Canadian immigration, including independent immigration, family-sponsored immigration, temporary work authorization, NAFTA and GATS work visas, a

  cic.gc.ca

  Democraten 66 - D66

  De Nederlandse sociaal-liberale partij die staat voor democratische vernieuwingen in Nederland en Europa en een balans tussen economie en milieu. Nieuws, visie, documenten en campagneberichten.

  d66.nl

  Welcome to GOV.UK

  GOV.UK - The place to find government services and information replacing Directgov and Business Link - Simpler, clearer, faster

  service.gov.uk

  Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Toegankelijke site, die het werk van Eerste Kamerleden op de voet volgt. Het intikken van de (beginletters) van een trefwoord levert een goed hanteerbaar overzicht van onder handen en afgehandelde wetsontwerpen op.

  eerstekamer.nl

  Government.nl

  Main English-language news site for the Dutch government, including a daily E-zine.

  government.nl

  Nationale ombudsman

  Onderzoekt op verzoek of uit eigen beweging het gedrag van de overheid ten opzichte van de burger. Informatie over en rapporten van de Ombudsman.

  nationaleombudsman.nl

  Koninklijke Nederlandse Munt

  Producent van het officiële Nederlandse muntgeld. Tevens verkoop van Nederlandse en buitenlandse munten en muntsets.

  knm.nl

  Gouvernement du Québec

  Ce portail offre plusieurs moyens d'accéder à l'information ainsi qu'aux renseignements sur les programmes et services du gouvernement québécois.

  gouv.qc.ca

  Securities and Exchange Commission (SEC)

  Access to file complaints with the SEC, news, reports, investor education material, and the EDGAR database of corporate disclosure reports. The SEC protect investors and maintains the integrity of the U.S. securities markets.

  sec.gov

  Instituut voor Nederlandse Lexicologie

  Het INL verzamelt en bestudeert Nederlandse woorden (lexicologie) en schrijft woordenboeken (lexicografie). Ook worden digitale taalmaterialen beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld.

  inl.nl

  National Park Service

  Official site, with extensive information on America's National Parks and their management.

  nps.gov

  Государственные услуги

  Информации о государственных услугах для граждан и организаций, предоставляемых органами исполнительной власти. Онлайновые сервисы.

  gosuslugi.ru

  Central Intelligence Agency (CIA)

  Official site provides news and information, publications, offices of the CIA, and careers. Includes links to their World Factbook, chiefs of state, and studies in intelligence reports.

  cia.gov