Norway Top Sites for Education

  Fronter

  Fronter is the leading learning platform for schools, delivered as a service over the Internet.

  fronter.com

  Udir.no - Utdanning

  Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

  udir.no

  Ex Libris

  Provider of library automation solutions, offering a product suite for the discovery, management, and distribution of all materials—print, electronic, and digital.

  exlibrisgroup.com

  Norwegian School of Management BI

  Large business school offers courses in economics, marketing, and environmental management. Located in Sandvika, Oslo, Norway.

  bi.no

  Samordna opptak (SO)

  Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO.

  samordnaopptak.no

  Utdanning.no

  Portal for utdanning i Norge. Informasjon om utdanningsmuligheter, nettressurser til bruk i læring og undervisning, praktisk utdanningsinformasjon og informasjon om utdanningssektoren. Utdanningsportalen eies av Utdannings- og forskningsdepartementet og

  utdanning.no

  W3 Schools

  HTML XHTML CSS JavaScript XML XSL ASP SQL ADO VBScript Tutorials References Examples

  w3schools.com

  Trondheim kommune

  Informasjon om politiske vedtak, sakslister og møteoversikter. Tilbud om offentlige tjenester fra kommunen.

  trondheim.kommune.no

  Duolingo

  Offers free language instruction where users translate documents and vote on the accuracy of those translations. Contains a description of how it works, a blog, and a study of the project's efficacy.

  duolingo.com

  Bergen kommune

  Informasjon, statistikk og kommunale saker.

  bergen.kommune.no

  Universitetet i Agder

  Holder til i Kristiansand, Grimstad og Arendal. (Tidligere kjent som Høgskolen i Agder.)

  uia.no

  Nordland fylkeskommune

  Informasjon om fylket, fylkeskommunale tjenster, administrasjon, politisk styre, saker og vedtak.

  nfk.no

  - Lokus

  Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

  lokus.no

  Høgskolen i Bergen

  HiB har tre avdelinger i Bergen. Tilbyr en rekke studier innenfor helse- og sosialfag, ingeniørfag, og pedagogiske fag.

  hib.no

  Coursera

  Social entrepreneurship company that partners with top universities around the world to offer free courses online for anyone to take. Includes courses and list of universities.

  coursera.org

  Daria.no

  Ungdomsportal med gode gamle Svenns skoleside og siste nytt på kjendisfronten.

  daria.no

  Udemy

  Delivers online courses that cover many topics and interests. Fees vary.

  udemy.com

  SiT

  Velkommen til Studentsamskipnaden i Trondheim. Vi skal gjøre din studietilværelse så enkel og problemfri som mulig.

  sit.no

  Norges handelshøyskole

  NHH utdanner kandidater og gjør forskningsarbeid innen de økonomisk-administrative fagområdene.

  nhh.no

  Portfolio

  Læringsarena og produksjonsverktøy utviklet av Grieg multimedia.

  portfolio.no

  Noroff

  Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia.

  noroff.no

  Studweb

  Institusjonsvalg

  studweb.no

  Matematikk.net

  Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sa

  matematikk.net